In deze editie

Linda van Soerland kijkt vooruit

De weg naar 1 miljoen woningen.

Geen piepschuim maar lisdodde, riet en schimmel

Hoe natuur dé oplossing wordt voor bodemdaling.

Dringen in de delta

In gesprek met onze drie business directors over de woningbouwopgave, het wegblijven van formules en het terugvinden van de menselijke maat.

Sneller bouwen door slimme rekensom

Hoe een rigoureus andere rekenmethode voor stikstofuitstoot kleine bouwprojecten vlot trekt.

Fika met Durk de Vries

Over het ontwerpen van een baanbrekende waterkering die goed is voor mens én natuur.