Linda van Soerland kijkt vooruit

De weg naar 1 miljoen woningen

Waar je ook woont, je hebt altijd verbinding met je omgeving nodig. Voor zorghulp, boodschappen, werk of school. Hoe voorzieningen bereikbaar zijn, is vaak doorslaggevend in de keuze of je ergens wilt wonen. Het goed verbinden van de 1 miljoen nieuwe woningen die er de komende tien jaar in ons land bij moeten komen, is dus enorm belangrijk. “Richt de mobiliteit rondom deze woningen mensgericht en flexibel in”, zegt Linda van Soerland, Teammanager Mobiliteit Randstad bij Sweco.

Toekomstmuziek

Wat Linda betreft benutten we in 2050 de infrastructuur optimaal zonder dat we daar ieder afzonderlijk heel veel moeite voor hoeven doen. Tijden voor de kinderdagopvang, werk, vergaderingen en boodschappen zijn zo op elkaar afgestemd dat je fiets, bus, zelfrijdende auto of deeltaxi op het goede moment en op de goede plek, voor je klaar staat. “Je wilt niet iedere dag over mobiliteit nadenken, je moet al zoveel in het leven.” zegt Linda. “Daarom reizen we nu vaak op dezelfde manier van A naar B. Op routine, zodat je niet hoeft na te denken. Het is nog lang geen 2050, maar nu Nederland volop met gebieden voor woningbouw aan de slag is en gaat, kunnen we wel mooie stappen richting slimmere en duurzamere mobiliteit maken.”

“Met een handige inrichting kun je de keuze voor vervoer goed beïnvloeden, laten we dit dan ook doen.”

Vijf kansen voor nu

Net als bij de keuze voor een woning, draait de inrichting en inregeling van infrastructuur om locatie. Dus wáar die 1 miljoen woningen gebouwd worden is het meest belangrijk. En aangezien niemand een glazen bol heeft, is het inbouwen van flexibiliteit een ‘must’. Linda ziet vijf kansen om de 1 miljoen nieuwe woningen toekomstbestendig te verbinden met de omgeving.

Passen als een jas

In één keer goed

Ruimte om te leven

Van kleuters naar pubers

Gemak dient de mens

Onverbloemd optimisme

“Ik realiseer me heel goed dat we misschien niet alle kansen tegelijk kunnen verzilveren. In de praktijk is het lastig om woningen, voorzieningen en infrastructuur in eenzelfde tempo te realiseren. Het is een ingewikkeld speelveld, maar ik zie dat er zeker de wíl is om integrale plannen te maken. Bij het Rijk, met de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en bij kleine gebiedsontwikkelingen waarin serieus door alle betrokken partijen aan de voorkant al gekeken wordt naar de verkeersafwikkeling en kansen voor deelmobiliteit. Ik hoop dat deze wíl ook echt leidt tot steeds meer écht slim ontworpen gebieden. Ik zet me daar in ieder geval 100% voor in en ga voor de beste oplossingen passend bij de behoeften van de bewoners en de kansen van de locatie. Voor nu en in de toekomst.”

Linda van Soerland

Teammanager Mobiliteit Randstad bij Sweco

Mobiliteitsoplossingen die het leven van mensen aangenaam maken en onze buurten mooier maken, daar gaat Linda voor. Mobiliteit is voor haar geen doel op zich. Ze is op haar best als ze ideeën omzet naar plannen en die ook daadwerkelijk tot uitvoering op straat kan brengen. Het liefst werkt ze op het snijvlak tussen inhoud en politiek-bestuurlijke uitgangspunten. Linda is een enthousiaste mobiliteitsexpert en teammanager, gedreven om resultaten neer te zetten met tegelijkertijd een scherp oog voor de mensen om haar heen.

Volgende pagina


Delen mag!