Alles in één hub

In gesprek met experts Stijn, Daniëlle en Carl over de succesformule die je kunt maken met mobiliteitshubs.

De beschikbare ruimte in onze steden begint te knellen. We willen groene, leefbare en ruim opgezette steden en tegelijkertijd moeten steden groeien. Verschillende vormen van mobiliteit, zoals de fiets en de auto, claimen een groot gedeelte van de openbare ruimte. Deze voorbeelden nemen al gauw 2 tot 12 m2 in beslag. Terwijl hier in potentie ook openbare groenvoorzieningen, woningen of recreatiegebieden kunnen komen. Om de uitdagingen op het gebied van ruimtegebrek aan te pakken, moeten we anders naar de inrichting van de stad durven kijken. Een mooi voorbeeld daarvan zijn mobiliteitshubs, waar meerdere vormen van mobiliteit samenkomen zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid. Sweco dook in dit relatief nieuwe fenomeen en sprak erover met drie experts.

Van bakfiets tot deelauto

Dynamiek door te delen

Anders reizen, dat is de crux

Stijn Altena

Adviseur Mobiliteit bij Sweco

Stijn kijkt als geen ander vanuit verschillende perspectieven naar slimme mobiliteit. En bedenkt hoe die leiden tot en prettigere, meer duurzame leefomgeving. Hij houdt zich sinds 2018 al bezig met mobiliteitshubs, toen hij zijn masterthesis schreef voor de master Spatial Planning - Urban and Regional Mobility. Aan de hand van case studies liet hij zien hoe lokale overheden slimme mobiliteitsoplossingen kunnen inzetten. Niet alleen om de mobiliteit zelf duurzamer te maken, maar ook om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen.

Volgende pagina


Delen mag!