De drie grootste digitale krachten voor de stad

Elke dag lezen we over de nieuwste technische ontwikkelingen, want het gaat sneller en sneller in de digitale wereld. Bas van Leeuwen, Business Development Director bij JADS, ziet data als slechts een grondstof met een potentiële waarde. Volgens Henri Veldhuis, Manager Business Development Digitalisering bij Sweco, blijkt op dit moment juist acht van de tien innovaties alleen maar mogelijk te zijn door de verdergaande digitalisering. Wat zien deze twee koplopers als de drie grootste digitale krachten voor de stad? Waar leiden ze ons naar toe? En hoe komen wij als mensen hierbij in beeld?

5G is pure noodzaak

Data beïnvloedt dagelijks stadsleven

Verwevenheid fysiek en digitaal neemt toe

Waar is de mens in dit verhaal?

Zowel Henri als Bas vinden beiden dat de mens centraal moet staan bij digitalisering. “Mensen gebruiken dat gebouw, dat park, die haven, die wegen etc. Hun mening doet ertoe en leidt tot betere oplossingen. Door digitalisering staat de gemiddelde Nederlander veel dichter bij ons werk als ingenieursadviesbureau. We zijn dan ook al ruim twintig jaar bezig met digitalisering, het zit verankerd in ons DNA. De verbindingen zijn korter en drempels verdwijnen. De burger heeft steeds meer invloed op ons werk. Doordat we nu veel beter weten wat de impact van ons werk is, zijn wij uitstekend in staat om de stad van de toekomst vorm te geven.” aldus Henri.

Toch ontbreekt diezelfde menselijke factor nog wel eens bij digitale ontwikkelingen. En worden dingen bedacht door bedrijven waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Bijvoorbeeld digitale reclamezuilen waar je restaurants in de buurt kan opzoeken of de hulpdiensten mee kan inschakelen. Niet intuïtief of praktisch, want de smartphone raadpleeg je veel eerder en gaat overal met je mee. Bas vindt dat je digitalisering moet inzetten als mensen het ook waardevol vinden om te gebruiken. “Data is een grondstof met potentiële waarde. Er zijn veel steden die een smart city willen zijn zonder strategie. Dat is als een stapel stenen zonder ontwerp. Begin te onderzoeken wat de waarde is van kleine digitale experimenten. Zie de mens hierbij niet als het minst rendabele onderdeel van het productieproces, want dan sla je de plank mis. Want niemand wil in een smart city wonen, ieder mens wil in een happy city wonen.”

Bas van Leeuwen

Economische of maatschappelijke vooruitgang bereik je via interactie met mensen, bedrijven en organisaties. Het gaat om het creëren van waarde in dat proces. Bas is gefascineerd door menselijk gedrag en hoe dit wordt beïnvloed door technische mogelijkheden, die worden versneld door digitalisering en gevoed door data. Als Director Business Development bij JADS - de data science & entrepreneurship universiteit van Nederland – verbindt hij kennis en talent en richt hij zich op de realisatie van groei en vooruitgang via data science en AI.

Henri Veldhuis

Business Development Manager bij Sweco

Digitalisering heeft een grote impact op de mens in de stad. Henri Veldhuis is Business Development Manager bij Sweco en heeft meer dan twintig jaar ervaring met het ontwikkelen van ICT-toepassingen. Henri heeft een scherp oog voor trends en ontwikkelingen in de ingenieursadviesbranche en op het gebied van ICT. Hij weet hierbij de cruciale dwarsverbanden te leggen. Wat Henri motiveert is om met digitalisering het ontwerpen en ontwikkelen van de steden van de toekomst sneller, beter en transparanter te maken.

Volgende pagina


Delen mag!