Maare Zondervan kijkt vooruit

Hoe Amsterdam een zonnesteek kan voorkomen

Steden krijgen in de toekomst intensiever, vaker en langduriger te maken met extreme hitte. Dit bevestigt ons meest recente Urban Insight rapport ‘Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe’. In het ergste scenario neemt het aantal dagen met hittegolven in Nederland van 2051 tot 2100 toe met 20%.

En alsof dat nog niet erg genoeg is: hitte is niet goed voor onze gezondheid. Hittestress is een stedelijke kwaal, die de meest kwetsbare inwoners van de stad treft. Jonge kinderen en ouderen kunnen hun lichaamswarmte, juist in die warme tijd en op de lokale hitte eilanden in de stad, maar nauwelijks kwijt. Tijd voor actie! Want we kunnen meer doen om opwarming van de stad af te remmen. De voorbereiding daarvoor begint vandaag al, want de stad van morgen wordt vandaag getekend, gebouwd en bedacht. Hoe? We legden onze kersverse Amsterdamse teamleider én landschapsarchitect Maare Zondervan de vraag voor:

Hoe blijft Amsterdam ook in 2050 gezond en fris?

Stedelijke hitte of ‘hittestress’ is geen modeterm, maar is ingrijpend voor de kwaliteit van leven in de stad. Al het stenige oppervlak en weinig groen doet de temperatuur lokaal behoorlijk stijgen.

Hittestress treft ouderen in het bijzonder. Warmte kan in huis én op straat geen kant meer op. De rol van volwassen groen is cruciaal. Een boom geeft beschutting en letterlijk een ander microklimaat. Binnenstedelijke bomen zouden een beschermd stadsgezicht moeten zijn.

Door het coronavirus werken veel mensen thuis. En dit blijft meer dan ooit tevoren, omdat er ook voordelen aan zitten (work life balance, minder file etc). De stad heeft minder autoverkeer en daardoor letterlijk wat extra groenmogelijkheden en ruimte voor fietsverkeer.

Hittekaart gevoelstemperatuur

Nederland heeft een gestandaardiseerde methode voor hittekaarten. Dit maakt het mogelijk om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken. De methode is gebaseerd op het berekenen van de gevoelstemperatuur, de zogenaamde Physical Equivalent Temperature (PET), die weerparameters zoals wind, luchttemperatuur, luchtvochtigheid en straling van nabijgelegen meteorologische stations omvat, maar ook lokale kenmerken zoals gebouwen en bomen, landgebruik en topografie. De gevoelstemperatuur is een goede indicatie voor hittestress bij mensen. De PET-kaart geeft de gemiddelde gevoelstemperatuur in graden Celsius weer op een hete zomermiddag tussen 12.00 en 18.00 uur. De kaart is onmisbaar bij het identificeren van de hitteopgave en het hittebestendig inrichten van de buitenruimte. Naast het analyseren van waar problemen liggen, adviseert Sweco ook over oplossingen. Een extra toevoeging: we modelleren ook het effect van maatregelen. Van een statische kaart ga je naar een digitaal bewerkbaar model waarop je daadwerkelijk het effect van oplossingen als extra groen of water ziet.

Maare Zondervan

Teammanager Gebiedsadvies bij Sweco

Haar passie voor stedenbouw en onuitputtelijke energie die ze steekt in het willen bijdragen aan een aantrekkelijke en gezonde stad kenmerkt Maare. Ze voelt zich als een vis in het water wanneer ze in uitdagende projecten de ruimte krijgt haar creativiteit en ondernemerschap te laten zien. Met een kleine uitstap naar Den Bosch is ze weer terug in Amsterdam en zet ze een nieuw team op om de Metropoolregio te helpen toekomstbestendig te worden.

Volgende pagina


Delen mag!