Een frisse blik van buitenaf


Nederlanders zijn over het algemeen vooruitstrevend en innovatief. Maar als het op de energietransitie aankomt, lopen we, ten opzichte van veel landen om ons heen, niet voorop. Waarom zijn landen als Noorwegen, Zweden maar bijvoorbeeld ook de UK hier verder in? En waar kan Nederland meeliften op hun ervaringen?

NOORWEGEN


Energie op de juiste plek op het juiste moment brengen

ZWEDEN


Vandaag wordt een goede energiedag!

Femke Haest-van Benthem, Afdelingshoofd Bodem en Ondergrond bij Sweco, gelooft in de kracht van het internationale netwerk van Sweco en werkt veel samen met haar collega’s in het buitenland. “Wat mij opvalt, is dat Scandinaviërs veel dichter bij de natuur staan dan wij. Zij leven in een veel dunner bevolkte omgeving, dus zijn altijd omringd door natuur. De drempel om van fossiele brandstoffen weer terug te gaan naar natuurlijke bronnen van energie, is daarom kleiner.”


Waar in Nederland de focus ligt op energie uit zon en wind, richten Scandinavië, maar ook landen in centraal Europa zich veel meer op waterkracht. “Veel van de energie uit water wordt daar opgewekt met behulp van hoogteverschillen. Dat hebben we in Nederland nauwelijks, maar water is er natuurlijk volop. Met slim beheer van sluizen, zoals al gebeurd in delen van de Maas, kunnen we nog grote stappen zetten. Per gebied kunnen we bepalen hoe daar het beste energie gewonnen kan worden. Het produceren van energie gebeurt op steeds kleinere schaal en met lokale initiatieven. Ook de waterschappen vervullen hierin een belangrijke rol.” De aanwezigheid van water kan ook interessant zijn voor andere vormen van energie. “We hebben als klein land een lange kustlijn met langs de kust ondiepe zee. Dit is bij uitstek geschikt voor windparken. Senior adviseur Duurzame energie Johan Seuren beschrijft in zijn column hoe Nederland hiermee koploper kan worden in de energietransitie.”


Naast concrete oplossingen vraagt de energietransitie om een gedragsverandering. “In onze manier van reizen zullen we ons meer bewust moeten worden van de hoeveelheid energie die we hierbij verbruiken en wanneer. Reizen in de toekomst met uitsluitend elektrische voortuigen zal soms wat langer duren en je hebt meer pauzemomenten voor het laden. Hier gaan we vanzelf aan wennen, het vraagt vooral om een andere ‘mindset’. Onze collega’s in Scandinavië geven hierin al het goede voorbeeld.” Ook in de UK worden grote stappen gezet in de overstap naar ‘renewable energy’. Sweco werkt veel voor de National Grid, een van de grootste spelers in de markt daar. Zij leveren niet alleen de energie, maar ook de infrastructuur.


Wesley van Breda, teammanager Environmental Services, werkt veel samen met zijn UK collega’s. “De regelgeving omtrent energietransitie is daar dwingender dan in Nederland. De klant kan daar meer risico’s op de betrokken partijen overdragen. En dit wordt allemaal goed gecheckt, gecontroleerd en vastgelegd door juristen. Dit maakt het aan de ene kant complexer, maar aan de andere kant voelen partijen zich ook meer verantwoordelijk om succesvol te zijn. Het geeft dynamiek in de projecten en zorgt voor een snellere implementatie.” Wesley past de kennis en ervaring van zijn Britse collega’s graag toe bij aanbestedingstrajecten in Nederland. “Ook de Angelsaksische manier van zaken doen spreekt me daarbij aan. Assertief en opportunistisch: we gaan het gewoon doen!”

WESLEY VAN BREDA

FEMKE HAEST-VAN BENTHEM

Deel dit artikel