Hoe betaal ik mijn energietransitie?


Verduurzamen zonder in de buidel te tasten

Betalen. Financieren. Investeren. Kosten. Terugverdienen. Woorden die vaak als eerst bij ons opkomen als we aan de energietransitie denken. Als je energieneutraal wilt worden heb je een flinke zak geld nodig, is de gedachte. En als je die zak al hebt, hoe bepaal je dan of je de juiste keuzes maakt? One size fits all bestaat niet, elke energietransitie is anders. Waar het om draait is het slim samenbrengen van financiën en techniek. Als je daarin slaagt wordt betalen, verdienen!

‘Laatst kwam er een uitvraag voorbij van een opdrachtgever die zijn vraag had uitgebeeld in een plaatje van een berg met verschillende routes naar boven. Onder aan de berg een poppetje. “Wie kan ons helpen om de beste route naar boven te nemen?” Ze zochten een gids die inzicht kon geven in mogelijkheden, kosten, baten en de bijbehorende voor- en nadelen bij het energieneutraal maken van een gebiedsontwikkeling. Ik vond dat zo’n sprekend voorbeeld,’ zegt Vincent Jansen (afdelingshoofd Energie en Duurzaamheid). ‘Dat is precies hoe ik de rol van Sweco zie.’

Alles inzichtelijk

Als je als organisatie of gemeente hebt besloten dat je werk gaat maken van de energietransitie, ontstaat vaak de behoefte aan iemand die een expert is op dat vlak. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Sweco gaat met je mee van ontwikkelfase, naar realisatiefase tot exploitatiefase. ‘We beginnen met het vaststellen van de prioriteiten en criteria van de opdrachtgever. Daarna stellen we een volledig transparante businesscase op,’ legt Vincent uit. ‘Dat wil zeggen dat je als opdrachtgever in elk onderdeel van het doorrekenmodel inzicht hebt. We leggen meerdere scenario’s naast elkaar, zodat je als opdrachtgever inzicht krijgt in alle opties met bijbehorende kosten, baten, risico’s en andere gewenste criteria. Hoe ver wil je gaan in de verduurzaming? Ga je zelf investeren of vind je het risico te groot? Ga je de energietransitie zelf organiseren of staat dit te ver af van je core business en leg je daarom liever bij een externe partij neer? En wat doe je als je geen pandeigenaar bent? Of als je wel pandeigenaar bent, maar het pand verhuurt?

Oplossing op maat

Om energieneutraal te worden of CO2 te reduceren bestaat geen vaste werkwijze. Elk pand, elk gebied, elke organisatie en elke situatie vraagt om een oplossing op maat. De volgende casussen laten dat zien. Ze bewijzen dat je dankzij slimme financieringsconstructies je klimaatambitie en maatschappelijke doelen waarmaakt. Dat is zelfs mogelijk zonder zelf te investeren.

Kies je casus.

Hoe je als woningcorporatie je sociale huurwoningen grootschalig kunt verduurzamen

Hoe je als huurder en vastgoedeigenaar beiden profiteert van verduurzaming van het pand

Hoe je als grondeigenaar of investeerder van grond zonder bestemming een energiefabriek maakt

Hoe je als gemeente minder kapitaalkrachtige huizenbezitters meeneemt in de energietransitie en CO2-reductie

VINCENT JANSEN

De afdeling van Vincent is de afgelopen jaren uitgegroeid tot veertig man. Alle expertises zijn in huis om gemeentes en organisaties bij te staan in een succesvolle verduurzaming. Dat doen zij door alle aspecten die daarbij komen kijken met elkaar te verbinden. Techniek kan niet zonder financiën. En het uitvoeren van plannen en berekeningen werkt niet zonder draagvlak. Vincent: ‘Techniek, finance en stakeholdermanagement zitten in ons DNA. En dat is voor onze klanten belangrijk. Zij kunnen hun geld maar een keer investeren en dus moeten ze een keuze maken die echt goed doordacht is. Route A kan op het eerste gezicht de beste weg naar boven lijken. Als onafhankelijke expert kun je ze op basis van inhoudelijke kennis voorrekenen waarom je toch beter een andere weg kan inslaan. Als je van tevoren weloverwogen keuzes maakt, scheelt dat later een hoop onnodige kosten.’

ROBIN VAN DER SANDE

Robin van der Sande is een van de adviseurs op de afdeling. “Hoe krijgen we ons vastgoed of gebied van de huidige staat naar het gewenste ambitieniveau?” is de hamvraag van de meeste klanten,’ vertelt hij. De ambitie ligt voor de hand: energieneutraal worden. Maar de drijfveren en wensen van organisaties zijn divers. Robin: ‘De een wil maximaal rendement, de ander een spraakmakend project en weer een ander wordt simpelweg door wetgeving gedreven en zegt: we moeten wel. De druk op organisaties om mee te gaan in de energietransitie neemt toe. Niet iedereen ervaart dat nog, maar steeds meer bedrijven beginnen te voelen dat overheid en stakeholders verwachten dat ze zich bezighouden met duurzaamheidsoplossingen ten gunste van het klimaat.’

Deel dit artikel