Nieuwe deal nodig om CO2 in elk project tot het minimum te brengen

Een duurzamere bouwsector, dat is het doel. De Green Deals moeten daaraan bijdragen. Ook voor grond-, weg- en waterbouw, een sector die flink wat CO2-reductie kan realiseren. In 2017 ging een ambitieuze Green Deal van start. Nu, in 2020 kan juist daar wel weer wat vaart in worden gebracht. Tijd voor een nieuwe Green Deal pleit Jasper Drost, duurzaamheidsexpert bij Sweco. Om zo korte metten te maken met vrijblijvendheid en alle projectfases te verduurzamen. Jasper blikt vooruit en vertelt hoe deze nieuwe deal er wat hem betreft uit zou moeten zien.

Begin 2017 ondertekenden maar liefst 86 partijen, waaronder Sweco, de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Een ambitieuze deal die substantieel moet bijdragen aan een duurzame infrastructuur. Nu drie jaar later is het tijd om de balans op te maken en te beslissen welk gevolg deze deal krijgt. De meningen zijn verdeeld. Zo wil een deel van de betrokkenen samen op volle kracht vooruit, een deel in gewijzigde vorm als kopgroep verder en ziet een deel zelfs af van deelname.

"Maak het veel meer meetbaar en stuur erop, dit kan alleen als we hier samen afspraken over maken in een Green Deal 3.0"

Jasper Drost wil graag samen met andere ingenieursbureaus het voortouw nemen voor een Green Deal 3.0. “De Green Deal 2.0 heeft ons zeker iets gebracht, zoals een uniforme werkwijze en werkbare tools zoals een ambitieweb en DuboCalc. In verschillende projecten is ervaring opgedaan met deze werkwijze. Maar om de klimaatdoelen en afspraken van Parijs te halen, moeten we echt gaan versnellen. Het gaat in potentie om een besparing van 602 kton CO2 per jaar, een flinke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. We moeten duurzaamheid in elk project gaan meenemen en kansen voor CO2-reductie in elke fase van het project pakken. Maak het veel meer meetbaar en stuur erop, dit kan alleen als we hier samen afspraken over maken in een Green Deal 3.0”, zegt Jasper.

Hoe moet dit vorm krijgen?

Er zijn wat Jasper betreft twee belangrijk stappen te zetten. “Als eerste moeten we aan de slag met een uitbreiding van DuboCalc. We missen hier nu kansen. In de ontwerpfase zetten we het goed in om de uitstoot van een project meetbaar te maken. Alleen wat we niet doen is dit doortrekken tot de planfase. We kijken te nauw! We zien bij onze projecten in Zweden dat je hier het verschil kan maken. Zij gebruiken Geokalkyl, een programma die stappen verder gaat dan onze huidige DuboCalc. Door deze bewezen expertise in Nederland toe te passen, kunnen we snel en gemakkelijk DuboCalc een duw geven en samen met Rijkswaterstaat successen boeken.

Daarnaast zie ik een belangrijke stap in het stellen van doelen per project. De al op stoom gekomen stuurgroep duurzaam GWW die de huidige green deal onder haar hoede heeft, lijkt mij hier de aangewezen partij voor. Ook de ingenieursbureaus zijn hierin vertegenwoordigd en nemen wat mij betreft gewoon hierin het voortouw. De kennis, expertise en ervaring is aanwezig, er rest ons niets dan het ook gewoon te gaan dóen. Dus opdrachtgevers, laat duurzaamheid altijd een onderdeel zijn van je uitvraag. Wij zijn er klaar voor!”

Het tipping point: de relatie tussen CO2 en kosten

“Om de verhouding tussen het reduceren van CO2 en de kosten te optimaliseren, is het nodig dat we al in de eerste fase van project inzichtelijk maken waar de besparing van CO2 en kosten het grootst is. Door het meegegeven van een CO2-budget van begin tot einde project kan je tijdens het project bijsturen voorbij het ‘tipping point’. Dit is het moment waarop kosten juist weer toenemen om CO2 te besparen. Sweco deed onderzoek naar juist dit moment en kwam tot opzienbarende conclusies.

Jasper Drost

Duurzaamheidsadviseur bij Sweco

Verduurzamen en het toepassen van circulaire oplossingen is waar je Jasper voor wakker kan maken en waar hij af en toe ook wakker van ligt. Hij wil er alles aan doen om in realistische haalbare stappen zijn omgeving mooier, beter en groener te maken. Vanuit zijn rol als duurzaamheidsadviseur bij Sweco én als fractievoorzitter van GroenLinks in Haarlem.

Volgende pagina


Delen mag!