Yska en Aline kijken vooruit

Meebewegen in de delta

In Nederland temmen we onze delta met allerlei technische oplossingen, om de beperkte ruimte die er is zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Vanaf nu moet het anders, pleiten water- en gebiedsexperts Yska de Leeuw en Aline te Linde. De delta laat zich niet veel langer op deze manier temmen, we moeten haar juist de ruimte geven. En hierbij, net als de natuur doet, grenzeloos denken.

De delta laat zich niet oneindig temmen

De onbegrensde mogelijkheden van onze delta

Het kan, mits je anders denkt

Yska de Leeuw

Afdelingshoofd Water

Als hoofd van de afdeling Water kan het natuurlijk niet anders dan dat Yska zélf ook aan en op het water woont. Opgegroeid in het veenweidegebied raakte hij gefascineerd van water in al haar facetten. Met 30 jaar ervaring in het waterbeheer op zak stuurt hij vandaag de dag 70 waterprofessionals aan. Die zich samen bezighouden met spraakmakende projecten in binnen- en buitenland.

Aline te Linde

Teammanager Gebiedsadvies

Als aardwetenschapper heeft Aline het altijd heel vreemd gevonden dat we onze slappe bodem maar blijven volbouwen. Aline is technisch onderlegd en vooral gefascineerd door het gedrag van mensen en organisaties. En hoe je in het speelveld tussen techniek en maatschappij tot duurzame oplossingen kan komen. Samen met haar team helpt ze klanten bij strategische planvorming rondom waterbeheer en gebiedsontwikkeling.


Delen mag!