Slimme Mobiliteit


Databundel helpt je op weg

De straat en auto zijn al ruim 80 jaar sterk met elkaar verbonden. Auto en straatbeeld zijn één. Dat zegt alles over de openbare ruimte, veiligheid en duurzame mobiliteit. Tientallen jaren dreef snelheid ons. Van A naar B in een rechte lijn.

Werkgeversaanpak duurzame mobiliteit Regio Foodvalley

Praktijkvoorbeeld.

Niet kijken vanuit de technologie, maar vanuit de betekenis die dat heeft voor de samenleving

Daniëlle Snellen, senior onderzoeker verstedelijking & mobiliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

Experts Slimme Mobiliteit

Nem contact met ons op.