Slim bedacht

Het is ons werk om altijd een stap vooruit te zijn. Onze vooruitstrevende denkers Mirjam Pronk en Ab Dees delen twee slimme projecten. Mirjam neemt je mee naar het ambitieuze Dronten. Hier worden al serieuze stappen gezet richting een soepele warmtetransitie. En van Dronten dalen we af naar Eindhoven. Hier sturen ze het riviertje de Gender bij hevige neerslag de andere kant op. Een concept van lef en durf die de stad in de toekomst kan beschermen tegen wateroverlast tijdens piekbuien.

image

Dronten voortvarend van het aardgas af

De sleutel voor een gedragen transitievisie en dus een soepele warmtetransitie? Geert Gielen, regisseur Duurzaamheid bij Gemeente Dronten, en Mirjam Pronk, adviseur warmtetransitie bij Sweco, hebben hem gevonden. En zo ambitieus als ze zijn zetten ze graag nog een stap verder. Aan Sweco om hen hierin te begeleiden.

image

Eindhoven stuurt water een andere kant op

Om de stad in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast tijdens piekbuien bedacht Luuk Postmes, senior adviseur Water bij Gemeente Eindhoven, een creatieve oplossing. Bij hevige neerslag stuur je de Gender gewoon de andere kant op. Ab Dees, adviseur watermanagement bij Sweco, valideerde het idee.